advokat claës forsberg ab - kompetent och flerspråkig advokatbyrå i stockholm

Kontakta oss

din advokatbyrå i stockholm

Advokat Claës Forsberg AB är en advokatbyrå med sitt säte i Stockholm. Vi strävar alltid efter att representera våra klienter och deras intressen på bästa möjliga vis, i enlighet med lagens stöd och god advokatsed. Med vår breda erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda er professionalitet och kontinuitet samt sätta er i centrum. Med oss kan ni känna er trygga.

en flerspråkig advokatbyrå

Advokat Claës Forsberg bedriver även advokatverksamhet på franska och tyska. Byrån rekommenderas regelbundet av franskspråkiga ambassader för utländska medborgare med rättsliga problem i Sverige.

ledamot i advokatsamfundet

Advokat Claës Forsberg är ledamot i Sveriges advokatsamfund sedan 1988. Endast den som är ledamot av samfundet får använda sig av titeln advokat och samtliga advokatbyråer står under tillsyn av samfundet.

skicka ett meddelande